Online Stücklisten Z-Pfetten

Systemauswahl Beschreibung
1-Feldträgersystem HTML l PDF
1-Feldträgersystem mit Stosslaschen HTML l PDF
1-Feldträgersystem mit Stosslaschen und verstärkten Endfeldern HTML l PDF
1-Feldträgersystem mit Überkopplung und verstärkten Endfeldern HTML l PDFQuick Find: Clear Filters


Bezeichnung Artikel - Nr. Steg [mm] Material-
dicke
[mm]
Endfeld
P1/P1x
Innenfeld
P2
Innenfeld
bei Entfall
P1
Pfetten
halter/
Cleats
Z40-30-15 416 40 1.5 P1/P1x P2 Single
Z40-30-20 417 40 2 P1/P1x P2 Single
Z40-30-25 418 40 2.5 P1/P1x P2 Single
Z50-30-15 419 50 1.5 P1/P1x P2 Single
Z50-30-20 420 50 2 P1/P1x P2 Single
Z50-30-25 421 50 2.5 P1/P1x P2 Single
Z6020 422 60 2.0 P1/P1x P2 Single
Z60-30-20 423 60 2 P1/P1x P2 Single
Z60-30-25 424 60 2.5 P1/P1x P2 Single
Z60-30-30 425 60 3 P1/P1x P2 Single
Z80-30-20 426 80 2 P1/P1x P2 Single
Z80-30-25 427 80 2.5 P1/P1x P2 Single
Z8030 428 80 3.0 P1/P1x P2 Single
Z80-30-30 429 80 3 P1/P1x P2 Single
Z100-50-20 430 100 2 P1/P1x P2 Single
Z100-50-25 431 100 2.5 P1/P1x P2 Single
Z100-50-30 432 100 3 P1/P1x P2 Single
Z-120x15 796 120 1.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z120-60-20 433 120 2 P1/P1x P2 Single
Z-120x20 797 120 2 P1/P1x P2 Single BOC
Z120-60-25 434 120 2.5 P1/P1x P2 Single
Z12030 435 120 3.0 P1/P1x P2 Single
Z120-60-30 436 120 3 P1/P1x P2 Single
121Z15 622 121 1.5 P1/P1x P2 Single BOC
121Z16 398 121 1.6 P1/P1x P2 Single BOC
121Z18 623 121 1.8 P1/P1x P2 Single BOC
121Z20 624 121 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
122Z16 265 122 1.6 Single
140Z15 354 140 1.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z140*150 681 140 1.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z140-15 882 140 1.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z-140x15 798 140 1.5 P1/P1x P2 Single BOC
140Z20 355 140 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
140Z20RL142Z20 1708 140 2.0 P1/P1x P2 Single
Z140x20L127 1868 140 2.0 P1/P1x P2 Single
Z14020 437 140 2.0 P1/P1x P2 Single
Z140-20 883 140 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z140-60-20 438 140 2 P1/P1x P2 Single
Z-140x20 799 140 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
140Z25 356 140 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z140-25 884 140 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z140-60-25 439 140 2.5 P1/P1x P2 Single
Z140-30 885 140 3 P1/P1x P2 Single BOC
Z140-60-30 440 140 3 P1/P1x P2 Single
Z140-75-20-32 140 3.2 P1/P1x P2 Single
141Z15 625 141 1.5 P1/P1x P2 Single BOC
141Z16 395 141 1.6 P1/P1x P2 Single BOC
141Z18 396 141 1.8 P1/P1x P2 Single BOC
141Z20 397 141 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
142Z13 1571 142 1.3 Single
142Z14 1572 142 1.4 Single
142Z15 229 142 1.5 Single
142Z16 228 142 1.6 P1/P1x P2 Single BOC
142Z18 33 142 1.8 P1/P1x P2 Single BOC
142Z20 34 142 2 P1/P1x P2 Single BOC
142Z30 2330 142 3 P1/P1x P2 Single BOC
Z15020 441 150 2.0 P1/P1x P2 Single
Z150-50-20 442 150 2 P1/P1x P2 Single
Z150-70-20 443 150 2 P1/P1x P2 Single
Z150-50-25 444 150 2.5 P1/P1x P2 Single
Z150-70-25 445 150 2.5 P1/P1x P2 Single
Z150-50-30 446 150 3 P1/P1x P2 Single
Z150-70-30 447 150 3 P1/P1x P2 Single
151Z15 626 151 1.5 P1/P1x P2 Single BOC
151Z16 627 151 1.6 P1/P1x P2 Single BOC
151Z18 628 151 1.8 P1/P1x P2 Single BOC
151Z20 629 151 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
160Z15 357 160 1.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z160-15 886 160 1.5 P1/P1x P2 Single BOC
160Z20 358 160 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z160-20 887 160 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z160-50-20 448 160 2 P1/P1x P2 Single
Z160-70-20 449 160 2 P1/P1x P2 Single
160Z25 359 160 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z16025 450 160 2.5 P1/P1x P2 Single
Z160-25 888 160 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z160-50-25 451 160 2.5 P1/P1x P2 Single
Z160-70-25 452 160 2.5 P1/P1x P2 Single
Z160-30 889 160 3 P1/P1x P2 Single BOC
Z160-50-30 453 160 3 P1/P1x P2 Single
Z160-70-30 454 160 3 P1/P1x P2 Single
Z170*150 682 170 1.5 P1/P1x P2 Single BOC
171Z15 630 171 1.5 P1/P1x P2 Single BOC
171Z16 631 171 1.6 P1/P1x P2 Single BOC
171Z18 632 171 1.8 P1/P1x P2 Single BOC
171Z20 633 171 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
171Z25 634 171 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
172Z13 1573 172 1.3 Single
172Z14 319 172 1.4 Single
172Z15 3 172 1.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z17215 455 172 1.5 P1/P1x P2 Single
172Z16 4 172 1.6 P1/P1x P2 Single BOC
172Z18 5 172 1.8 P1/P1x P2 Single BOC
172Z20 6 172 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
172Z23 7 172 2.3 P1/P1x P2 Single BOC
172Z25 8 172 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z17225 456 172 2.5 P1/P1x P2 Single
180Z15 346 180 1.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z180*150 683 180 1.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z180*1,5 771 180 1.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z180-15 890 180 1.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z-180x15 800 180 1.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z180*1,75 772 180 1.75 P1/P1x P2 Single BOC
180Z20 347 180 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z180*200 684 180 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z180-20 891 180 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z180-50-20 457 180 2 P1/P1x P2 Single
Z180-70-20 458 180 2 P1/P1x P2 Single
Z-180x20 801 180 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
180Z25 348 180 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z180-25 892 180 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z180-50-25 459 180 2.5 P1/P1x P2 Single
Z180-70-25 460 180 2.5 P1/P1x P2 Single
Z180-30 893 180 3 P1/P1x P2 Single BOC
Z180-50-30 461 180 3 P1/P1x P2 Single
Z180-70-30 462 180 3 P1/P1x P2 Single
Z18035 463 180 3.5 P1/P1x P2 Single
Z180*2,0 773 181 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z180*2,5 774 182 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
200Z15 349 200 1.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z200*150a 685 200 1.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z200*150b 686 200 1.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z200-15 894 200 1.5 P1/P1x P2 Single BOC
200Z20 350 200 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z200*200 687 200 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z200-20 895 200 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
200Z25 351 200 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z20025 464 200 2.5 P1/P1x P2 Single
Z200-25 896 200 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z20030 413 200 3.0 P1/P1x P2 Single
Z200-30 897 200 3.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z200-50-30 414 200 3 P1/P1x P2 Single
Z200-50-40 465 200 4 P1/P1x P2 Single
Z200-50-60 466 200 6 P1/P1x P2 Single
201Z15 635 201 1.5 P1/P1x P2 Single BOC
201Z16 636 201 1.6 P1/P1x P2 Single BOC
201Z18 637 201 1.8 P1/P1x P2 Single BOC
201Z20 638 201 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
201Z23 639 201 2.3 P1/P1x P2 Single BOC
201Z25 640 201 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
201Z29 1842 201 2.9 P1/P1x P2 Single BOC
201Z32 1841 201 3.2 P1/P1x P2 Single BOC
202Z14 1574 202 1.4 Single
202Z15 1575 202 1.5 Single
Z20215 775 202 1.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z200*1,5 467 202 1.5 P1/P1x P2 Single BOC
202Z16 9 202 1.6 P1/P1x P2 Single BOC
Z200*1,75 776 202 1.75 P1/P1x P2 Single BOC
202Z18 10 202 1.8 P1/P1x P2 Single BOC
202Z20 11 202 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z20220 777 202 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z200*2,0 468 202 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
202Z23 12 202 2.3 P1/P1x P2 Single BOC
202Z25 13 202 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z20225 469 202 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
202Z29 14 202 2.9 P1/P1x P2 Single BOC
202Z30 415 202 3.0 Single
202Z32 15 202 3.2 P1/P1x P2 Single BOC
Z200*2,5 778 203 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z200*3,0 779 203 3.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z-210x15 802 210 1.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z-210x20 803 210 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z-210x25 804 210 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z220*150 688 220 1.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z220-15 898 220 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
220Z20 352 220 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z220-20 899 220 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
220Z25 353 220 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z220-25 900 220 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z220-30 901 220 3.0 P1/P1x P2 Single BOC
231Z16 641 231 1.6 P1/P1x P2 Single BOC
231Z18 642 231 1.8 P1/P1x P2 Single BOC
231Z20 643 231 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
231Z23 644 231 2.3 P1/P1x P2 Single BOC
231Z25 645 231 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
232Z15 316 232 1.5 Single
Z23215 470 232 1.5 P1/P1x P2 Single BOC
232Z16 16 232 1.6 P1/P1x P2 Single BOC
232Z18 17 232 1.8 P1/P1x P2 Single BOC
232Z20 18 232 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z23220 471 232 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
232Z23 19 232 2.3 P1/P1x P2 Single BOC
232Z25 20 232 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z23225 472 232 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
232Z30 2181 232 3.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z240-15 902 240 1.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z240*180 689 240 1.8 P1/P1x P2 Single BOC
240Z20d 1598 240 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z240-20 903 240 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z-240x20 829 240 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z240-75-32x2.0 2324 240 2.0 P1/P1x P2 Single
240Z25d 1599 240 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z240-25 904 240 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z-240x25 830 240 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z24030 473 240 3.0 P1/P1x P2 Single
Z240-30 905 240 3.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z-240x30 831 240 3.0 P1/P1x P2 Single BOC
240Z32d 1600 240 3.2 P1/P1x P2 Single BOC
Z250*1,75 780 250 1.75 P1/P1x P2 Single BOC
250Z20 383 250 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z250*2,0 781 250 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
250Z25 384 250 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
250Z30 385 250 3.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z25025 2131 250 2.5 P1/P1x P2 Single
Z25029 2132 250 2.9 P1/P1x P2 Single
Z250-75-25x3,5 2135 250 3.5 P1/P1x P2 Single
Z250*2,5 782 251 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z250*3,0 783 252 3.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z250*4,0 784 253 4.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z260*180 690 260 1.8 P1/P1x P2 Single BOC
Z260*200 691 260 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z260-20 906 260 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z260*240 692 260 2.4 P1/P1x P2 Single BOC
Z260-25 907 260 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z260*270 693 260 2.7 P1/P1x P2 Single BOC
Z260-30 908 260 3.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z260*320 694 260 3.2 P1/P1x P2 Single BOC
Z260-40 909 260 4.0 P1/P1x P2 Single BOC
261Z18 646 261 1.8 P1/P1x P2 Single BOC
261Z20 647 261 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
261Z23 648 261 2.3 P1/P1x P2 Single BOC
261Z25 649 261 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
261Z29 650 261 2.9 P1/P1x P2 Single BOC
262Z16 1576 262 1.6 Single
262Z18 21 262 1.8 P1/P1x P2 Single BOC
262Z20 22 262 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z26220 474 262 2.0 P1/P1x P2 Single
262Z23 294 262 2.3 P1/P1x P2 Single BOC
262Z25 24 262 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z26225 475 262 2.5 P1/P1x P2 Single
262Z29 25 262 2.9 P1/P1x P2 Single BOC
262Z30 2160 262 3.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z26230 476 262 3.0 P1/P1x P2 Single
Z-270x20 832 270 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z-270x25 833 270 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z-270x30 834 270 3.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z280-20 910 280 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z280-25 911 280 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z280-30 912 280 3.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z280-40 913 280 4.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z300*180 695 300 1.8 P1/P1x P2 Single BOC
300Z20 386 300 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z300*200 785 300 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z300*2,0 696 300 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z300-20 914 300 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z-300x20 835 300 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z300*240 697 300 2.4 P1/P1x P2 Single BOC
300Z25 387 300 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
300Z25d 1601 300 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z300*2,5 786 300 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z300-25 915 300 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z-300x25 836 300 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z300*270 698 300 2.7 P1/P1x P2 Single BOC
300Z30 388 300 3.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z300-30 916 300 3.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z-300x30 837 300 3.0 P1/P1x P2 Single BOC
300Z32d 1602 300 3.2 P1/P1x P2 Single BOC
Z300*320 699 300 3.2 P1/P1x P2 Single BOC
Z300-40 917 300 4.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z300*3,0 787 301 3.0 P1/P1x P2 Single BOC
302Z20 320 302 2.0 Single
302Z23 26 302 2.3 P1/P1x P2 Single BOC
302Z25 27 302 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z30225 477 302 2.5 P1/P1x P2 Single
302Z29 28 302 2.9 P1/P1x P2 Single BOC
Z30230 478 302 3.0 P1/P1x P2 Single
Z300*4,0 788 302 4.0 P1/P1x P2 Single BOC
341Z29 2048 341 2.9 P1/P1x P2 Single BOC
341Z32 2049 341 3.2 P1/P1x P2 Single BOC
342Z23 1577 342 2.3 Single
342Z25 29 342 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
342Z29 30 342 2.9 P1/P1x P2 Single BOC
342Z30 2176 342 3.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z34230 479 342 3.0 P1/P1x P2 Single
342Z32 31 342 3.2 P1/P1x P2 Single BOC
Z34235 480 342 3.5 P1/P1x P2 Single
Z350-75-25x2.0 2323 350 2.0 P1/P1x P2 Single
Z350-75-25x3.0 2322 350 3.0 P1/P1x P2 Single
Z350-75-20x3.5 2166 350 3.5 P1/P1x P2 Single
Z350-75-25x3.5 2130 350 3.5 P1/P1x P2 Single
Z350*2,0 789 350 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z350*2,5 790 350 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z350*3,0 791 351 3.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z350*4,0 792 352 4.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z400*2,0 793 400 2.0 P1/P1x P2 Single BOC
Z400*2,5 794 400 2.5 P1/P1x P2 Single BOC
Z400*3,0 795 401 3.0 P1/P1x P2 Single BOC
BTSSB Bartmann Total Solutions in Steel Buildings - Casa Mondiale - CH-6745 Giornico
Tel.: 0041-(0)91 864 2230 - FAX: 0041-(0)91 864 2235 - e-Mail: info@pfetten.com
Homepage: www.pfetten.com / www.btssb.chImpressum l AGB l Datenschutzerklärung l Copyright© BTSSB All rights reserved