Bleche / sheet metal


Bild Artikelnummer / Bezeichnung
3463 / BL1_5
3464 / BL1_6
3462 / BL2
3465 / BL2_5
3423 / BL3
3466 / BL3_2
4626 / BL5
3901 / BL6
4625 / BL8
3670 / BL10
BTSSB Bartmann Total Solutions in Steel Buildings
Casa Mondiale - CH-6745 Giornico / TI - Switzerland
Tel.: 0041-(0)91 864 2230 - FAX: 0041-(0)91 864 2235

E-Mail: info@pfetten.ch

URL: http://www.pfetten.com - http://www.dachpfetten.com
http://www.stahlpfetten.com - http://www.wandriegel.com
http://www.purlins.de

Impressum l AGB l Datenschutzerklärung l Copyright© BTSSB All rights reserved